Wyjątkowy konkurs fotograficzny - trzecia edycja

Cyfrowy Polsat

Zasady konkursu

  • 1 W celu wzięcia udziału w konkursie należy za pomocą aplikacji wysłać swoje zdjęcie w jednej z 4 kategorii konkursowych a następnie wypełnić formularz rejestracyjny
  • 2 Aplikacja zezwala jednemu użytkownikowi na dodawanie dowolnej liczby zdjęć w każdej z czterech kategorii:
    Lata 90, Ruch i akcja, Ludzie i ich praca, Ty i Twój pupil.
  • 3 Konkurs odbywa się w cyklach tygodniowych. Co tydzień nagrodzeni zostaną autorzy dwóch zdjęć spośród wszystkich nadesłanych.
  • 4 W każdym etapie konkursu użytkownik może przesłać dowolną liczbę zdjęć w każdej z kategorii.
  • 5 Zdjęcia mogą zostać oceniane przez innych użytkowników. Każdy użytkownik może oddać nieograniczoną ilość głosów, jednak na 1 zdjęcie może zagłosować tylko raz.
  • 6 Nagrody etapowe zostaną przyznane autorom zdjęć, które uzyskają najwyższą ocenę przyznaną przez użytkowników w trakcie trwania danego etapu.
  • 7 Spośród wszystkich uczestników konkursu komisja konkursowa wybierze 12 laureatów, którzy otrzymają nagrody główne. Wybrane 12 zdjęć laureatów znajdzie się w kalendarzu na 2015 r.

konkurs trwa od 4 lipca do 28 sierpnia 2014

Nagrody
Główne